ما مسئول گرمایش زمین هستیم

وخیم ترین حال زمین در 800 هزار سال گذشته
سازمان ملل اعلام کرده میزان انباشت دی اکسید کربن در جو زمین رکورد شکسته که می تواند باعث افزایش 3 تا 4 درجه ای دمای زمین شود.
به گزارش سازمان جهانی هواشناسی میزان انباشت دی اکسید کربن در جو زمین در سال 2016 رکورد شکنی کرده و 50 درصد بیشتر از میانگین 10 سال گذشته شده است.
حال وخیم زمین
این میزان انباشت دی اکسید کربن می تواند باعث افزایش 20 متری سطح آب دریاها و افزایش 3 درجه ای دمای زمین شود.
به گزارش سازمان ملل متحد تنها در سال 2014 ،معادل 53 میلیارد تن دی اکسید کربن وارد جو کره زمین شده است.
ادامه گزارش در روزنامه همشهری 9 آبان 1396 صفحه 28
پاییز امسال گرمتر است
به گزارش روزنامه همشهری،رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران : پدیده خشکسالی در کشور از محدوده های قابل تحمل عبور کرده است.
وی افزود:سال آبی گذشته همه استانهای کشور شرایط دمایی گرمتری را در مقایسه با محدودههای مورد انتظار و طبیعی خود شاهد بودند به طوری که کل کشور حدود 7 دهم درجه گرمتر بود.
افزایش دما باعث تشدید خشکسالی میشود.
ادامه گزارش در همشهری 9 آبان1396مصرف انرژی های فسیلی موجب افزایش تولید گازهای گلخانه ای و افزایش دمای کره زمین شده است. تغییرات نامطلوب و شدید دما موجب بروز حوادث طبیعی شدید و مرگبار شده است و جان میلیونها انسان ، حیوان و گیاهان را تهدید می کند.
تولید و انتشار لجام گسیخته گازهای گلخانه ای ابعاد جهانی دارد. آگاهی جمعی و احساس مسولیت در برابر محیط زیست و حفظ کره زمین به عنوان هدیه ای از سوی پروردگار می تواند، خطر گرمایش زمین و آثار زیان بار آن را کنترل کند.
در این بخش، اخبار، مقالات ، عکسها و مطالبی که به پدیده تولید و انتشار گازهای گلخانه ای و گرمایش زمین مربوط می شود، گردآوری و ارایه می شود .


بشر بی‌تردید مسئول گرمایش زمین است
دوشنبه 04 آذر 1392, 18:11:00
پژوهشگران از کشورهای مختلف جهان اعلام کرده‌اند که گرمایش زمین در دهه های اخیر قطعا نتیجه اقدامات بشر بوده است.

ادامه


هشدار درباره دی اکسید کربن

محیط زیست > آلودگی- همشهری آنلاین:

دبیراجرایی کنوانسیون سازمان ملل درباره تغییرات جوی گفت: با افزایش بی سابقه سطح دی اکسید کربن در اتمسفر، جهان وارد یک منطقه خطر جدید شده است به گزارش مهر، کریستیانا فیگورز دبیر اجرایی کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره تغییرات جوی طی بیانیه‌ای گفت: هفته گذشته وقتی مشخص شد که سطح دی اکسید کربن به 400 بخش در میلیون رسیده است، جهان از آستانه تاریخی خود عبور کرد و وارد یک منطقه خطر جدید شد.

ادامه


منابع جهان رو به پايان است

برای جهان جدید آماده باشید

محیط زیست > گرمایش جهانی- ترجمه - حمیدرضا خطیبی:

کلاهتان را محکم بچسبید. با آنکه هنوز نمی‌توان با قاطعیت اظهارنظر کرد، به گفته کارشناسان جهانی و جامعه اطلاعاتی ایالات متحده، زمین از چندی پیش به شکل خطرناکی زیر پای ما به حرکت درآمده است. چه آگاه باشید و چه نباشید، شما در آستانه ورود به سیاره‌ای جدید قرار دارید؛ سیاره‌ای با کمبود تکان‌دهنده منابع انسانی که پیش از این تجربه و مشاهده نشده است.

ادامه