اهداف شرکت

1- پژوهش و تولید علم در زمینه انرژی و محیط زیست

2- ایفای نقش پیشرو در مسایل آب، هوا و کاهش تولید گازهای گلخانه ای

3- افزایش راندمان انرژی

4- کاهش استهلاک تاسیسات و ماشین آلات صنایع و ساختمان ها

5- طراحی دستگاههای رسوب زدای الکترونیکی

6- ارائه خدمات انرژی در ساختمانها و صنایع