فن آوری سبز برای کاهش آلودگی آب و هوا

۱۰:۴۳ ۱۳۹۹/۵/۱۲
سرویس:اخبار وسط6
رسوب آب و آلودگی محیط زیست
یکی از عوامل آلودگی آب و هوا درشهرهای بزرگ ، تشکیل رسوب آب در جدار لوله ها لوازم خانگی و تاسیسات است . سالانه میلیونها لیتر اسید برای حل کردن رسوب در تاسیسات استفاده می شود سپس این حجم عظیم محلول اسیدی از طریق چاهها به منابع آب های زیر زمینی مناطق شهری تزریق می شود . آبی که برای مصارف شرب ، آبیاری و ... در چرخه مصرف قرار دارند ، به تدریج اسیدی و غیرقابل مصرف می شود . نمونه های بسیاری درسالهای اخیر از روند تخریب و اسیدی شدن آبها درمنابع زیرزمینی شهرها واطراف آنها ثبت شده است.
اثر منفی دوم رسوب آب ، کاهش تبادل حرارت درتاسیسات و درنتیجه افزایش مصرف انرژی است . بطور مثال صدها هزار آبگرمکن ، دیگ بخار و تاسیسات حرارتی درشهرها درحدود 20 تا 50 درصد انرژی گاز بیشتر از حد نیاز مصرف می کنند و گازهای آلاینده آنها هوای شهرها را با همین نسبت آلوده تر می سازد.این میزان مصرف اضافی ناشی از رسوب آب در حدود روزانه 100 میلیون متر مکعب گاز درکشور است.

فن آوری ضد رسوب الکترونیکی
کشورهای توسعه یافته بیش از چهار دهه است که روش اسید شویی رسوب در تاسیسات را متوقف و فن آوری رسوب زدایی به روش الکترونیکی را جایگزین آن کرده اند . با این روش مولکول های آب تحریک شده از رسوب گذاری درتاسیسات ، لوله ها و لوازم خانگی جلوگیری شده و کریستال های رسوب قبلی نیز بتدریج پاک می شود . دراین روش دیگر از مواد شیمیایی استفاده نمی شود و با تغییرات موقت فیزیکی ، ماده خالص کلسیم و منیزیم و سایر املاح به صورت خالص به طبیعت باز گردانده می شود.

فن آوری بومی سازی
به دلیل بهای بسیار گران فن آوری ضد رسوب الکترونیکی و تفاوت های اقلیمی و همچنین میزان سختی بالای آب در کشور ، طی سالیان اخیر ، این فن آوری درحجم بسیار محدود وارد ایران شده است . وجود انرژی ارزان نیز از عواملی بود که مدیران و صاحبان تاسیسات را به استفاده از این فن آوری گران ترغیب نمی کرد . به همین دلیل شرکت تعاونی مهندسی الکترونیک بهرشد پس از سه سال مطالعه و پژوهش موفق به بومی سازی و ثبت اختراع دانش فنی سامانه ضد رسوب الکترونیکی با فن آوری های تک شده است
این فن آوری علاوه بر مزیت نسبی بومی و کارآیی بالاتر نسبت به فن آوری کشورهای توسعه یافته ، از نظر قیمت نیز درحدود یک بیستم بهای مشابه خارجی است و ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور ، به ایجاد اشتغال کمک کرده و می تواند سالانه میلیاردها دلار صرفه جویی درمصرف انرژی و هزینه استهلاک تاسیسات داشته باشد . درصورت آگاه شدن افکار عمومی ، مسوولان و صاحبان صنایع و توقف اسید شویی رسوب آب و جایگزینی فن آوری رسوب زدایی الکترونیکی ، می توان به جلوگیری از تخریب منابع آبهای زیرزمینی و کاهش آلودگی هوا به ویژه درشهرهای بزرگ امیدوار بود
کشورهای توسعه یافته بیش از چهار دهه است که روش اسید شویی رسوب در تاسیسات را متوقف و فن آوری رسوب زدایی به روش الکترونیکی را جایگزین آن کرده اند .

رسوب زدای الکترونیکی بهرشد