رسوب آب و تأسیسات

۰۱:۴۳ ۱۴۰۱/۵/۱۹
سرویس:مقالات

رسوب آب یکی از مهمترین عوامل فرسایش و خوردگی تأسیسات حرارتی و برودتی ساختمان‌های مسکونی و عمومی است. سالیانه میلیاردها تومان تجهیزات فلزی تأسیسات نظیر بویلرها، مبدل‌ها، کندانسور، اواپراتور، شیرآلات ، لوله‌ها، رادیاتورها و ... به علت خوردگی و پوسیدگی، اسقاط شده و هزینه سنگینی را به مصرف کنندگان تحمیل می‌کند
در کنار خسارت خوردگی فلزی که ناشی از رسوب گرفتگی است، مقدار قابل توجهی انرژی گاز، برق و یا نفت گاز به دلیل عدم تبادل حرارت، هدر می‌رود. تشکیل رسوب در تمامی اجزای داخلی تأسیسات، تبادل حرارت را مختل کرده و راندمان تأسیسات را کاهش می‌دهد
این پدیده که شاید یکی از بزرگترین عوامل اتلاف انرژی در خانه های مسکونی و ساختمان‌ها است، موجب نارضایتی مصرف کنندگان نیز می‌شود، چرا که گرما و یا سرمای مورد نیاز هیچگاه به مقدار کافی تولید نمی شود، زیرا رسوب آب باعث کاهش ظرفیت اسمی تأسیسات شده و به سرعت توانایی تجهیزات را کاهش می‌دهد
انسداد لوله‌ها، کانال‌ها و مجراهای تأسیسات در اثر رسوب، مدیران ساختمان‌ها را ناچار به اسید شویی رسوب آب می‌کند. زیرا بدون پاک کردن رسوب، انسداد شدت می یابد؛ تا حدی که فعالیت تأسیسات کاملاً مختل شده و در نهایت متوقف شود
در جریان اسید شویی پدیده خوردگی فلزات تشدید شده، هزینه های سنگین به سیستم تحمیل می شود و مصرف کنندگان برای چندروز از خدمات تأسیسات بی‌بهره می شوند
مواد اسیدی حاوی رسوب نیز از طریق چاه ها وارد منابع زیرزمینی آب می شوند و این منابع حیاتی را که امروزه یکی از مهمترین منابع تأمین آب شرب شهرها هستند، آلوده می‌سازند
بنابراین استفاده از فن آوری ضد رسوب الکترونیکی در تأسیسات، علاوه بر جلوگیری از بروز خسارت های سنگین مالی، موجب افزایش رفاه افراد و حفاظت محیط زیست از آلودگی‌های اسیدی می شود.

رسوب زدای الکترونیکی بهرشد