اجرای طرح بهینه سازی رایگان موتورخانه ها

۰۱:۳۸ ۱۴۰۱/۵/۱۹
سرویس:حذف کامل اسید و نمک

اجرای طرح بهینه سازی رایگان موتورخانه ها 

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران ، از آغاز طرح بهینه سازی رایگان موتورخانه ها از تاریخ 24 مهر 99 خبر داد.او گفت: بهینه سازی موتورخانه ها تا 10 درصد مصرف سوخت را کاهش می دهد.
وی افزود: این کار برای موتورخانه های خانگی و تجاری رایگان است و 6 هزار میلیارد تومان از محل بند "ق" قانون بودجه تامین خواهد شد.
آقای حسن منتظر تربتی ، مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران افزود چنانچه در موتورخانه ها سه اقدام تنظیم شعله مشعل ، نصب رسوب گیر و عایق گیری انجام شود، تا10 درصد صرفه جویی در مصرف سوخت موتورخانه ها را به دنبال دارد.
وی با اشاره به این که سامانه ای برای بهینه سازی تعریف شده است تا متقاضیان در آن ثبت نام کنند، اضافه کرد : پیمانکاران  و مجریان این کار نیز که مورد تایید این شرکت قرار دارند، می توانند مشتری یابی کرده و مشخصات مشتری را در سامانه ثبت کنند.
تربتی گفت : پیمانکاران می توانند با مالک خانه قرارداد بسته تا مسئولیت تعمیر و اصلاح و بهینه سازی را به درستی انجام دهند . در نهایت با موافقت دو طرف ، خود را به شرکت های گاز استانی معرفی کرده و با تایید شرکت گاز ، اصلاح انجام می شود. با تایید آن اصلاح ، منابع مالی آن اصلاح که در سامانه ثبت شده ، از شرکت استانی گاز به پیمانکار پرداخت می شود.
او اضافه کرد : اعتبار پیش بینی شده برای این طرح 6 هزار میلیارد تومان است و می تواند علاوه بر کاهش مصرف سوخت و بهینه سازی ، اشتغال زایی نیز در کشور ایجاد کند.عمده تجهیزات مورد نیاز در این طرح نیز از داخل کشور تامین می شود.

رسوب زدای الکترونیکی بهرشد