نرخ استهلاک تاسیسات دانشگاه ها پنج برابر استاندارد جهانی است

۰۱:۳۹ ۱۴۰۱/۵/۱۹
سرویس:مزایای صنعتی

نرخ استهلاک تاسیسات دانشگاه ها پنج برابر استاندارد جهانی است

تجهیزات تاسیسات گرمایشی و سرمایشی دانشگاه های کشور به دلیل اسید شویی پنج برابر بیش از استاندارد جهانی مستهلک می شوند.
به گزارش شرکت فناوری مهندسی الکترونیک بهرشد هزینه سنگین نرخ بالای استهلاک تاسیساتت گرمایشی و سرمایشی دردانشگاه های کشور ، بهمراه هزینه مصرف انرژی ناشی از رسوب آب بر بودجه این مراکز سنگینی می کند.
بررسی هزینه های موتورخانه یک دانشگاه بزرگ در تهران که ساختمان جدید آن در سال 85 مورد بهره برداری قرار گرفته و سه دستگاه دیگ آب گرم آن پس از ده سال کاملا اسقاط شده است بار مالی سنگین ناشی از نگهداری سنتی و اسید شویی رسوبات را نشان می دهد.
هزینه خرید سه دیگ 500 هزار کیلو کالری در سال 85 معادل 10 میلیون تومان بوده که در سال جاری برای خرید مجدد دیگ های نو می باید 30 میلیون تومان هزینه شود که در صورت نگهداری با تجهیزات مدرن دیگ های آب گرم قبلی اسقاط نمی شدند و نیاز به خرید دیگ های جدید نبود، زیرا عمر دیگ ها در صورت نگهداری مناسب حداقل در حدود چهل سال است.
فن آوری رسوب زدایی الکترونیکی که جایگزین اسیدشویی رسوب های آب در تاسیسات شده است ، بدون اثرات مخرب اسید بر تاسیسات و آب و خاک با استفاده از امواج الکترونیکی ، رسوبات تجهیزات موتورخانه ها را حل کرده و از سیستم خارج می کند.این فن آوری علاوه بر کاهش پنج برابری نرخ استهلاک ، سالانه در حدود 30 درصد مصرف انرژی تاسیسات را کاهش می دهد.کاهش هزینه های فوق می تواند در مدیریت هزینه های دانشگاه ها ، بیمارستان ها و تمامی ساختمان های کشو رنقش مهمی ایفا کند.تا کنون صدها دانشگاه ، بیمارستان، مجتمع های عمومی و خصوصی کشور با استفاده از این فن آوری سالانه دهها میلیون تومان هزینه های تعمیر و نگهداری تاسیسات و انرژی را کاهش داده اند.

رسوب زدای الکترونیکی بهرشد............