پیشگیری از آلودگی اسیدی در یک بانک

۱۰:۱۸ ۱۳۹۹/۲/۷
سرویس:محیط زیست
تاسیسات ساختمان مرکزی یک بانک در تهران با استفاده از  فن آوری جدید ، دستگاه های رسوب زدای الکترونیکی ، از مصرف 2000 لیتر اسید و آلودگی 6000 لیتر آب پیشگیری کرد . تاسیسات سرمایشی ساختمان مرکزی این بانک هر ساله در پایان فصل گرما برای شست و شوی رسوبات داخل چیلرها 2000 لیتر اسید را در 6000 لیتر آب محلول کرده و پس از اسید شویی تاسیسات ، مواد الاینده را به چاهها و منابع آبی زیرزمینی جاری می کرد . فرآیند اسیدشویی تاسیسات علاوه بر آلودگی شدید منابع آبی و خاک ، خسارت سنگینی بر تجهیزات سرمایشی و گرمایشی وارد می کند . مهندس صفایی مخترع فن آوری رسوب زدای الکترونیک بهرشد گفت : فن آوری رسوب زدایی الکترونیکی ، جایگزین روش اسید شویی رسوبات شده است و علاوه بر پیشگیری از آلودگی آب و خاک ، هزینه استهلاک تاسیسات و مصرف انرژی را نیز کاهش می دهد . هر سال بیش از 900 میلیون لیتر اسید ، پس از رسوب زدایی تاسیسات ، چاهها و منابع آبی کشور را آلوده می کند .