مسائل محیط زیست را جزو صنعت می دانیم

۱۱:۴۳ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸
سرویس:محیط زیست

مسائل محیط زیست را جزو صنعت می دانیم
 

وزیر صنعت ، معدن و تجارت کشور با تاکید بر این که منافع صنعت با محیط زیست در تضاد نیست ، اقدامات این وزارتخانه را در زمینه کاهش آلودگی هوا تشریح کرد و گفت : در زمینه ارتقای صنعت توام با حفظ محیط زیست باید از تجربیات بین المللی استفاده کنیم.به گزارش ایسنا ، محمد رضا نعمت زاده در همایش روز هوای پاک که با شعار با هم به سوی هوای پاک در محل سازمان حفاظت محیط زیست با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست برگزار شد  اظهار کرد : امیدواریم پیام روز هوای پاک " با هم به سوی هوای پاک" به عنوان فرهنگ همگانی در جامعه ما برای رسیدن به هوای پاک و سالم نهادینه شود و همه بدانند که دستیابی به هوای پاک از عهده یک سازمان خارج است.