_ رسوب زدایی الکترونیکی بهرشد طرح منتخب نمایشگاه علم تا عمل

۱۲:۱۶ ۱۳۹۵/۹/۲۸
سرویس:طرحهای پژوهشی
فن آوری ضد رسوب الکترونیکی شرکت مهندسی الکترونیک بهرشد در پنجمین جشنواره و نمایشگاه علم تا 
 
عمل به عنوان طرح منتخب برگزیده شد .
 
مشاور استاندارد تهران با اهدای لوح تقدیر به دلیل اهمیت فن آوری رسوب زدای الکترونیکی بهرشد در 
 
اقتصاد کشور و خود کفایی علمی، آرزو کرد : "شاهد شکوفایی این فن آوری در عرصه ملی و بین 
 
المللی باشیم".
 
دستگاههای ضد رسوب الکترونیکی بهرشد موجب افزایش بازدهی تاسیسات شده و در مصرف انرژی 
 
گاز و برق صرفه جویی کرده و در مصرف آب نیز موجب صرفه جویی می شود .
 
بازدید شخصیت های علمی و صنعتی کشور از غرفه شرکت بهرشد و آشنایی آنان با دستاوردهای این فن 
 
آوری در صنایع و تاسیسات ساختمانی از دستاوردهای نمایشگاه بود .
 
پنجمین نمایشگاه علم تا عمل با مشارکت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، استانداری تهران و 
 
پارک فن آوری پردیس در اسفند 1393 برگزار شد .

Fields with * are required