_ مزیت های فنی

۱۱:۵۸ ۱۳۹۹/۶/۱۵
سرویس:خانه بدون رسوبمزایای دستگاه ضد رسوب بهرشد

بدون نیاز به فیلتر و کاملا ً اتوماتیک می باشد .
باعث پیشگیری از رسوب گرفتگی لوله ها می شود .
باعث افزایش عمر لوازم خانگی تا 4 برابر می شود .
همچنین باعث افزایش فشار آب گرم وسرد می شود .