تامین سرمایش مطلوب ساختمان در تابستان

۰۶:۱۰ ۱۳۹۶/۶/۲۹
سرویس:فن آوری ضد رسوب الکترونیکی با تکنولوژی High_tech

تامین سرمایش مطلوب ساختمان در تابستان

تشکیل رسوب آب در مدار سرمایش ساختمان موجب افت راندمان تاسیسات می شود.
کاهش بهره وری سرمایش از نخستین سال راه اندازی آغاز می شود و به نسبت سختی آب هر منطقه افزایش می یابد.
رسوب علاوه بر افزایش مصرف برق ، گاز و آب به دلیل کاهش راندمان انرژی موجب نارضایتی مصرف کنندگان از کارایی فن کویل و سیستم سرمایش می شود.
رسوب زدایی از مدار سرمایش در ساختمان های بزرگ نظیر  هتل پارسیان آزادی ، ساختمان مرکزی مترو و ده ها برج مسکونی و اداری علاوه بر کاهش مصرف انرژی ، ساکنان را از سرمایش مطلوب برخوردار خواهد کرد.