_ کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ

۱۲:۰۷ ۱۳۹۵/۹/۲۸
سرویس:محیط زیست

کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ

ترویج فرهنگ استفاده از رسوب زداهای الکترونیکی در موتورخانه ها و تاسیسات گرمایشی موجب کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ می شود.
موج افزایش آلودگی هوا با آغاز فصل پاییز و سرد شدن هوا پدیده ای جهانی و تکراری شده است که تنها به کمک صنایع نوین و فن آوری های پیشرفته قابل مهار است.
آلودگی هوا که خطرناک ترین پدیده صنعتی شدن مصرف گرایانه است ، می تواند با افزایش آگاهی اجتماعی و فنی شهروندان ومشارکت آنان کنترل شود.
فن آوری رسوب زدایی در موتورخانه ها و تاسیسات گرمایشی ساختمان ها می تواند موجب کاهش مصرف گاز و برق شده و انتشار گازهای آلاینده را کاهش دهد.
لازم به ذکراست که 90 در صد انرژی گاز در ساختمان ها در فصل سرد سال و برای تامین گرمایش ساختمان مصرف می شود.