_ کاهش استهلاک در صنایع پتروشیمی و پالایشگاه ها

۱۲:۱۳ ۱۳۹۵/۹/۲۸
سرویس:مزایای صنعتی

کاهش استهلاک در صنایع پتروشیمی و پالایشگاه ها


رسوب زدای الکترونیکی در کمپروسورها  ، مبدل ها و برج های خنک کننده در پتروشیمی ها و پالایشگاه ها موجب کاهش استهلاک و افزایش تولید شده است.
رسوب زدایی الکترونیکی در کمپروسورها و سایر تجهیزات صنایع پتروشیمی و نفت ، روش بدون تخریب و پایدار در میان انواع روش های رسوب زدایی به شمار می رود.
به کمک این شیوه علاوه بر افزایش راندمان تولید ، دفعات توقف خطوط برای رسوب زدایی کاهش می یابد .
این شیوه کاهش هزینه های تعمیر  و نگهداری و کاهش استهلاک تجهیزات را در بردارد .افزون بر این از آسیب های نیروی انسانی و محیط زیست نیز پیشگیری می شود.