_ رسوب زدایی در تاسیسات سرمایشی

۱۲:۱۸ ۱۳۹۵/۹/۲۸
سرویس:مزیت های فنی رسوب زدایی در ساختمان

رسوب زدایی در تاسیسات سرمایشی

افزایش راندمان در تاسیسات سرمایشی و تامین سرمایش مطلوب با فرایند رسوب زدایی در چیلر ، کندانسور و برج خنک کننده موجب بهینه سازی مصرف انرژی نیز می شود.
دستگاه های ضدرسوب الکترونیکی شرکت بهرشد در تاسیسات سرمایش برج میدان آزادی تهران ، ساختمان مرکزی شرکت مترو ، هتل پارسیان آزادی و دهها هتل ، بیمارستان و ساختمان مسکونی و تجاری با رسوب زدایی اتوماتیک موجب افزایش راندمان تاسیسات و کاهش مصرف انرژی شده است.
نتایج پایش انرژی در ساختمان های فوق الذکر حاکی از کاهش 10 تا 20 در صدی مصرف برق ، آب و گازدر تاسیسات است.