_ احقاق حقوق حقه محیط بانان

۱۲:۰۷ ۱۳۹۵/۹/۲۸
سرویس:محیط زیست
منبع : ایسنا
دوشنبه 7 تیر 1395

ابتکار با بیان این که از همه ابزارهای قانونی در مسیر اجرای عدالت در مورد محیطبانان بهره خواهیم برد بیان کرد : دولت به زودی لایحه مربوطه را برای توجه بیشتر به محیط زیست و اصلاح قوانین مورد نظر ارائه خواهد کرد.
برچسب ها