_ تخلیه روستاها عاقبت عدم کنترل آب کشاورزی

۱۲:۰۸ ۱۳۹۵/۹/۲۸
سرویس:محیط زیست

تخلیه روستاها عاقبت عدم کنترل آب کشاورزی

شاهرخ فاتح رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی در گفت وگو با خبرنگار " محیط زیست " خبرگزاری دانشجویان ایران " ایسنا" با اشاره به این که از دید مدیریتی هر نوع فعالیت توسعه ای از جمله انتقال آب بین حوضه ای باید با محوریت ارزیابی های اقلیمی و زیست محیطی اجرایی شود گفت : بررسی میزان ظرفیت و پتانسیل اقلیم برای اجرای این گونه پیشنهادات یک ضرورت اساسی است.
وی افزود در مناطقی که مشکل آب شرب دارند منطقی نیست که اندک آب موجود آن را صرف کشاورزی " آب بر " کنیم.