بحران آب

۰۱:۴۱ ۱۴۰۱/۵/۱۹
سرویس:مقالات

صرفه جویی در مصرف منابع تجدید ناپذیر
بیش از 20 در صد هدر رفت آب در کشور ما در بخش انتقال آب صورت می گیرد.لوله های فرسوده و عدم تعمیر و تعویض آنها بخشی از این منبع باارزش و محدود ما را از بین می برد.
صرفه جویی یعنی یافتن روش های نوآورانه جهت استفاده بهینه از منابع محدود ، به ویژه منابع تجدید ناپذیر.
استفاده از دستگاه های رسوب زدای بهرشد علاوه بر صرفه جویی در میزان صرف انرژی ، موجب کاهش فرسودگی لوله های انتقال آب می شود.

پروفسور کردوانی پدر کویر شناسی ایران گفت : بحران آب ایران را خواهد بلعید.جنگ بین استان ها و شهرها بر سر آب علنی خواهد شد . امروز "میدان واقعی جنگ "در "حوزه آب " است. این بحران آب است که واقعا "امنیت ملی ایران " را تهدید کرده است.
ایران تشنه است.فقط یک لیوان آب کمتر مصرف کنیم تا:   تا روزی 17000000 لیتر آب ذخیره شود.

یک مطالعه نشان می دهد که دو سوم جمعیت جهان کمبود آب را حداقل یک ماه در سال تجربه می کنند.به گزارش ایرنا ، محققان هلندی دریافتند که کمبود شدید آب حدود 4 میلیارد نفر از جمعیت جهان را تحت تاثیر قرار می دهد.
محققان هلندی خاطر نشان کردند که اعمال محدودیت بر مصرف آب ، افزایش بهره وری در مصرف آب و بهبود اشتراک منابع آب شیرین می تواند خطر موجود را کاهش دهد .      منبع :همشهری آنلاین