_ طرح مشترک پژوهشی بهینه سازی مصرف انرژی

۱۲:۱۶ ۱۳۹۵/۹/۲۸
سرویس:طرحهای پژوهشی

طرح مشترک پژوهشی بهینه سازی مصرف انرژی

طرح مشترک پژوهشی بهینه سازی مصرف انرژی در 200 ساختمان اداری و مسکونی با معاونت فن آوری ریاست جمهوری اجرا می شود.
شرکت تعاونی مهندسی الکترونیک بهرشد در چارچوب عضویت در کنسرسیوم بهینه سازی انرژی موتورخانه ها مسئولیت تجهیز 110 موتورخانه اداری و مسکونی را با دستگاه های رسوب زدای الکترونیکیبهرشد بر عهده دارد.
در این طرح مشترک معاونت فن آوری ریاست جمهوری میزان کاهش مصرف انرژی ناشی از رسوب زدایی در موتورخانه های 110 ساختمان را بررسی و نظارت می کند.
این طرح با تجهیزات کنسرسیوم بهینه سازی و افزایش کارایی موتورخانه ها ، مصرف انرژی در 200 موتورخانه را در پاییز و زمستان 1394 کاهش می دهد و نتایج آن را در مراکز علمی کشور مورد بررسی قرار می گیرند.