_ کنسرسیوم بهینه سازی و افزایش کارایی موتورخانه ها

۱۲:۱۱ ۱۳۹۵/۹/۲۸
سرویس:عضو انجمن فنی و تخصصی
اعضای کنسرسیوم بهینه سازی و افزایش کارایی موتورخانه در زمینه های مختلفی چون ساخت دستگاه های رسوب زدای الکترونیکی ، کنترل هوشمند موتورخانه، معاینه فنی موتورخانه و ساخت منبع انبساط باز عایق دار فعالیت می کنند .
تجهیزات اعضای کنسرسیوم در بیش از 30 هزار موتورخانه سبب افزایش راندمان انرژی شده و علاوه بر کاهش مصرف میلیون ها متر مکعب گاز ، از تولید صدها تن گاز های آلاینده جلوگیری کرده اند.