_ رسوب زدایی الکترونیکی در صنعت فولاد

۱۲:۱۳ ۱۳۹۵/۹/۲۸
سرویس:مزایای صنعتی
گزارش بخش فنی یک شرکت بزرگ فولادی کشور در زمینه اثربخش نصب دستگاهای رسوب زدای 
 
الکترونیکی بهرشد پس از دوسال دستگاه ضد رسوب بر روی مبدلهای حرارتی :
 
مقایسه میزان تشکیل رسوب ها قبل و بعد از نصب نشان دهنده این است که این دستگاه ها در جلوگیری از 
 
تشکیل رسوب های کلسیمی در مبدلهای حرارتی تاثیر بسیار خوبی داشته بطوریکه :
 
1- بازدید،سرویس و تعمیرات این مبدلها از 3 بار در سال به یک بار کاهش پیدا کرده است .
 
2- توقف اضطراری و ناخواسته کارخانه بعلت مشکلات رسوب کاملاً حذف شده است .
 
3- هزینه های تعمیرات این مبدلها حدود 40 درصد کاهش پیدا کرده است .
 
4- میزان سود حاصل تولید محصولات در نتیجه عدم توقف کارخانه 000/000/500 ریال در سال می باشد. 
 
5- رضایت از عملکرد دستگاهای فوق در این مدت بمیزان صد در صد بوده .
 
6- در این مدت دستگاهای ضد رسوب هیچگونه توقف و یا تعمیراتی نداشته اند .
 
لذا اینجانب از طرف خود و کلیه پرسنل واحد،مراتب تشکر و قدردانی خود را از اقدامات انجام شده در 
 
خط طراحی، انتخاب، نصب و راه اندازی و نظارت بر عملکرد این دستگاها، از شما اعلام می داریم .
 
                                                                                                                                          امضاء محفوظ