_ رسوب زدایی تأسیسات مصرف گاز را کاهش می دهد

۱۲:۲۰ ۱۳۹۵/۹/۲۸
سرویس:مزیت های اقتصادی

رسوب زدایی تأسیسات به دلیل افزایش انتقال حرارت، مصرف گاز ساختمان را کاهش می‌دهد.
همه ساله فعالیت شبانه روزی موتور خانه‌ها در فصل سرما، موجب تشکیل رسوب در دیگ‌های آبگرم و

مبدل های حرارتی می شود. این پدیده در سالهای خیلی سرد و در مناطقی با سختی آب بالا شدیدتر است.

با تشکیل هر یک  میلی متر رسوب در حدود 10 درصد مصرف انرژی گاز افزایش می‌یابد. با توجه به نرخ

پله کانی قیمت گاز، پدیده رسوب گذاری موجب افزایش هزینه گاز به میزان 20 تا 50 درصد می شود.

در صورت رسوب زدایی سالیانه تأسیسات می توان هزینه مصرف گاز را کاهش داد.

دستگاههای رسوب زدایی الکترومغناطیسی بهرشد علاوه بر جلوگیری از فرآیند رسوب گذاری، رسوب های قبلی را نیز کاملاً پاکسازی می کند.

با این فن آوری دیگر لازم نیست برای رسوب زدایی، موتورخانه خاموش شود.

در زمستان سال 93 هزاران ساختمان مسکونی، تجاری و اداری به دلیل استفاده از دستگاه های رسوب زدایی الکترومغناطیسی بهرشد بین 20 تا 40 درصد مصرف گاز زمستانی آنها کاهش یافت. همواره 90 درصد مصرف سالانه گاز در فصل سرد سال برای گرمایش ساختمان مصرف می شود.