نصب شده در :

۱۰:۲۸ ۱۳۹۶/۲/۲
سرویس:اخبار وسط۳
   17 نیروگاه، پالایشگاه و صنایع پتروشیمی (نکا، بیستون، اصفهان، اراک، آبادان)
   130 مجتمع صنعتی فولاد، سیمان، خودرو
   200 صنعت غذایی، دارویی، کانی و ...