رسوب زدای الکترونیکی شرکت بهرشد در سامانه الکترونیکی تامین کالای صنعت نفت EP ثبت شد

۱۰:۳۶ ۱۳۹۸/۸/۲۶
سرویس:اخبار وسط۲
  رسوب زدای الکترونیکی شرکت بهرشد در سامانه الکترونیکی تامین کالای صنعت نفت EP ثبت شد

  دستگاههای رسوب زدای الکترونیکی شرکت مهندسی الکترونیک بهرشد در فهرست سازندگان داخلی سامانه الکترونیکی تامین کالای وزارت نفت  ثبت شد.
محصولات شرکت بهرشد از سال 89 در وندور لیست کالای نفت تهران و چند مجموعه صنعتی بزرگ کشور ثبت شده بود و در دوره اخیر پس از طی مراحل ممیزی و بازرسی فنی از محل تولید و بررسی گواهینامه ها و تاییدیه های فنی دستگاههای رسوب زدای الکترونیکی شرکت بهرشد در سامانه مشترک چهارگانه صنعت نفت ثبت شد.
در شرح محصول ضد رسوب الکترونیکی بهرشد ؛ پیشگیری از تشکیل لایه های رسوبی و به طور همزمان، حذف رسوبات قبلی از تاسیسات ، سبب افزایش راندمان عملیاتی تجهیزات تاسیسات میگردد، قید شده است.
بر اساس مقررات وزارت نفت ، تمامی شرکتهای نفت ، گاز ، پالایش و پتروشیمی و پیمانکاران آنها برای تامین کالا و تجهیزات مورد نیاز موظف به تامین آنها از سامانه مزبور می باشند.
شرکت تعاونی مهندسی الکترونیک بهرشد عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران و انجمن شرکتهای خدمات انرژی ایران ، تنها تولید کننده دستگاههای رسوب زدای الکترونیکی در کشور است که دارای پروانه بهره برداری صنایع نوین و پنج تاییدیه فنی تخصصی می باشد.