_ آب سالم

۱۰:۲۹ ۱۳۹۹/۵/۱
سرویس:محیط زیست

آب سالم

امروزه همان مقدار آب شیرین در کره زمین وجود دارد که سالیان سال پیش از این وجود داشته است.اما اکنون بدلیل انفجار جمعیت منابع آب شیرین دچار بحران شده است.آبی که امروز می آشامیم از زمان وجود دایناسورها در کره زمین به شکل های گوناگون بازیافت شده است.در حالی که از صدها میلیون سال قبل آب ها به شکل های مختلف وجود داشته اند، انفجار جمعیت در قرن 21 رقابت برای دسترسی به منابع آب شیرین و قابل شرب و  پخت و پز و حمام و زندگی پایدار شدت یافته است.
آب شیرین کسر بسیار ناچیزی از تمام آب های موجود در کره زمین را تشکیل می دهد.در حالی که تقریبا 70 در صد جهان از آب تشکیل شده است، فقط 2/5 درصد آن آب شیرین است.از این مقدار هم فقط یک درصدبه آسانی دسترس پذیر است و بقیه در یخچال ها و سرزمین های برفی محصور شده است.به طور خلاصه 0/007 در صدآب سیاره ما برای سوخت و تغذیه 6/8 میلیارد جمعیت جهان وجود دارد.در حفظ و نگهداری آب شیرین باید نهایت دقت را به کار برد.

رسوب زدای الکترونیکی بهرشد