_ دارای لوح افتخار پروژه برتر سوم در حوزه صنایع برق و الکترونیک

۱۰:۴۶ ۱۳۹۹/۵/۱۲
سرویس:تائیدیه فنی و علمی مرجع

دارای لوح افتخار پروژه برتر سوم در حوزه صنایع برق و الکترونیک

شرکت مهندسی الکترونیک بهرشد دارنده لوح افتخار پروژه برتر در حوزه صنایع برق و الکترونیک است.